نمایش یک نتیجه

سه راهی ماده ۲ اینچ

تماس بگیرید
Size :2 inch ۱۰اتمسفر :(فشار-بار) سه راهی ماده ۲ اینچ جایگزین مناسب اتصالات گالوانیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه آب