نمایش دادن همه 2 نتیجه

رابط ۱۶ به تیپ کشویی

تماس بگیرید
 size 16 * Tape برای اتصال نوار تیپ آبیاری قطره ای به لوله اصلی پلی اتیلن یا لوله ۱۶ میلیمتری