مشاهده همه 2 نتیجه

کورکن آخر خط لوله ۱۶(عینکی)

تماس بگیرید
size 16 بست انتهایی ۱۶ عینکی جهت بستن و کور کردن انتهای لوله ۱۶ آبیاری قطره ای در سیستم آبیاری

کورکن آخرخط لوله ۱۶ (T)

تماس بگیرید
size 16 کور کن آخر خط T 16 به شکل استوانه ای که سر آن T شکل می باشد با فشار