نمایش یک نتیجه

کورکن آخر خط تیپ

تماس بگیرید
 کور کن آخر خط  جهت  برای بستن انتهای نوار تیپ استفاده می شود شکل استوانه ای که سر آن T