نمایش یک نتیجه

کورکن آخرخط لوله ۱۶ (T)

تماس بگیرید
size 16 کور کن آخر خط T 16 به شکل استوانه ای که سر آن T شکل می باشد با فشار