نمایش یک نتیجه

چهارراه فلنچدار مساوی آهنی

تماس بگیرید
مشخصات : چهار راه فلنجدار مساوی آهنی نوع جنس : لوله آهنی و رینگ ۸ میل کاربرد : آبیاری سطحی