نمایش یک نتیجه

وجین کن دستی

تماس بگیرید
معرفی اجمالی محصول این وسیله جهت وجین علف های هرز بین ردیف های محصول مناسب می باشد، جنس تیغه آن