نمایش دادن همه 6 نتیجه

رابط ۱۲×۱۲

تماس بگیرید
size 12×۱۲ رابط ۱۲ به ۱۲ جهت اتصال  بین دو  لوله آبیاری به ۱۲ قطره ای مورد استفاده قرار می

واشر بست ابتدایی ۱۶

تماس بگیرید
واشر بست ابتدایی ۱۶ واشر بست ابتدایی  سایز ۱۶ جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی به لوله

واشر بست ابتدایی ۱۶(سفید)

تماس بگیرید
واشر بست ابتدایی ۱۶ واشر بست ابتدایی سایز ۱۶ جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی به لوله های پلی

واشر بست ابتدایی دسته دار۲۰

تماس بگیرید
واشر بست ابتدایی دسته دار ۲۰ واشر بست ابتدایی سایز ۲۰ (دسته دار یا راکتی) جهت نگه داری و آب بند

واشر بست ابتدایی سفید ۱۲

تماس بگیرید
واشر بست ابتدایی ۱۲ سفید واشر بست ابتدایی سایز ۱۲ جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی به

واشر بست ابتدایی سفید ۱۲

تماس بگیرید
  •      Size:      16*16
  •        Material:        pp
  •       Code:      A102