نمایش دادن همه 2 نتیجه

رابط ۱۲×۱۲

تماس بگیرید
size 12×۱۲ رابط ۱۲ به ۱۲ جهت اتصال  بین دو  لوله آبیاری به ۱۲ قطره ای مورد استفاده قرار می

واشر بست ابتدایی سفید ۱۲

تماس بگیرید
  •      Size:      16*16
  •        Material:        pp
  •       Code:      A102