نمایش یک نتیجه

نازل بلندپاش

تماس بگیرید
معرفی اجمالی محصول نازل بلند پاش XT محصول مشترک حداکثر پاشش ۵ تا ۷ متر بصورت جارویی جهت نصب در