نمایش یک نتیجه

میخ تثبیت تیپ

تماس بگیرید
میخ تثبیت تیپ میخ نگهدارنده (تثبیت) تیپ بوسیله این ابزار شما نوار تیپ  آبیاری را به راحتی بر روی خاک