نمایش دادن همه 3 نتیجه

میخ تثبیت تیپ

تماس بگیرید
میخ تثبیت تیپ میخ نگهدارنده (تثبیت) تیپ بوسیله این ابزار شما نوار تیپ  آبیاری را به راحتی بر روی خاک

میخ تثبیت لوله ۲۰

تماس بگیرید
میخ تثبیت یا نگهدارنده جهت نگهداری لوله ۲۰ مورد استفاده قرار می گیرد. میخ تثبیت لوله ۲۰ بدنه آن به

میخ تثبیت لوله ۲۰

تماس بگیرید
میخ تثبیت لوله ۲۰ میخ تثبیت یا نگهدارنده جهت نگهداری لوله ۲۰ مورد استفاده قرار می گیرد. بدنه این میخ