نمایش یک نتیجه

میخ تثبیت تیپ

تماس بگیرید
 میخ نگهدارنده (تثبیت) تیپ بوسیله این ابزار شما نوار تیپ  آبیاری را به راحتی بر روی خاک محکم نگه می