نمایش یک نتیجه

زانو ماده ۲اینچ

تماس بگیرید
size 2 inch زانو ماده پلی اتیلن در زاویه ۹۰ درجه بوده است زانوی ماده  که دنده (رزوه) از داخل