نمایش یک نتیجه

زانو جوشی ۴۵ درجه آهنی

تماس بگیرید
زانو جوشی ۴۵ درجه آهنی   زانو جوشی ۴۵ درجه آهنی شعاع کوتاه شعاعی برابر با سایز نامی لوله دارد.