نمایش یک نتیجه

رابط ۲۰×۲۰ (اورینگ دار)

تماس بگیرید
Size : 20×۲۰ رابط ۲۰ به ۲۰ (اورینگدار) برای رابط بین دو لوله ۲۰ قطره ای مورد استفاده قرار میگیرد