نمایش یک نتیجه

رابط ۱۶ به تیپ کشویی

تماس بگیرید
رابط ۱۶ به تیپ کشویی برای اتصال نوار تیپ آبیاری قطره ای به لوله اصلی پلی اتیلن یا لوله ۱۶