نمایش دادن همه 4 نتیجه

بست ابتدایی ۲۰*۱۸

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۲۰*۱۸ جهت وصل کردن بوسیله واشر ۱۸ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست

بست ابتدایی ۲۰*۲۰

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۲۰*۲۰ جهت وصل کردن بوسیله واشر ۲۰ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست

شیر انشعاب ۲۰*۲۰

تماس بگیرید
شیر انشعاب ۲۰*۲۰  از شیر ۲۰به ۲۰ برای وصل کردن از خط لوله اصلی یا  به صورت رابط بین خط

واشر استوانه ای ۲۰

تماس بگیرید
واشر استوانه ای ۲۰ واشر بست ابتدایی سایز ۲۰ (استوانه ای ) جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی