نمایش دادن همه 10 نتیجه

حشره‌ کش اکسی دیمتون متیل آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره‌ کش اکسی دیمتون متیل آریا شیمی، حشره‌ کشی سیستمیک با اثر تماسی از گروه شیمیایی ارگانو فسفات‌ ها

حشره کش ایندوکساکارب آریا شیمی

تماس بگیرید
ری توضیحات حشره کش ایندوکساکارب آریا شیمی، حشره‌ کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی از گروه شیمیایی اکسادیازین‌ ها

حشره کش پیریمیکارب آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش پیریمیکارب آریا شیمی دارای خاصیت انتخابی، تماسی، نفوذی، اثر سریع و خاصیت تدخینی می­ باشد که به

حشره کش دلتامترین آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش دلتامترین آریا شیمی (Deltamethrin)حشره کشی سنتتیک از خانواده پیروتیروئید هاست که در خارج از منزل برای چمنزار

حشره کش دی کلرووس آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش دی کلرووس آریا شیمی (Dichlorvos) یک سم حشره کش و کنه کش با اثرات تماسی – گوارشی

حشره کش دیمتوات آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش دیمتوات آریا شیمی (Dimethoate) یک حشره کش سیستمیک تماسی و گوارشی است که به صورت مایع امولسیون

حشره‌ کش سایپرمترین آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره‌ کش سایپرمترین آریا شیمی حشره‌ کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی از گروه شیمیایی پایروتروئیدهای مصنوعی

حشره کش فنیتروتیون آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش فنیتروتیون آریا شیمی در بازار با نام تجاری سومیتیون (Sumithion EC ۵۰%) وجود دارد.حشره کش فنیتروتیون آریا

حشره‌ کش لامبدا سای هالوترین آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره‌ کش لامبدا سای هالوترین آریا شیمی حشره‌ کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی و خاصیت دور کنندگی

حشره‌ کش و کنه‌ کش اتیون آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره‌ کش و کنه‌ کش اتیون آریا شیمی حشره‌ کش و کنه‌ کش غیر سیستمیک با اثر تماسی از