نمایش یک نتیجه

حشره کش تری کلرفن آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش تری کلرفن آریا شیمی (trichlorfon) یک حشره‌ کش تماسی و گوارشی از گروه سموم ارگانوفسفره است که