نمایش دادن همه 2 نتیجه

حشره کش ایندوکساکارب آریا شیمی

تماس بگیرید
ری توضیحات حشره کش ایندوکساکارب آریا شیمی، حشره‌ کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی از گروه شیمیایی اکسادیازین‌ ها

حشره کش ایندوکساکارب آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش ایندوکساکارب آریا شیمی، حشره‌ کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی از گروه شیمیایی اکسادیازین‌ ها است.