نمایش یک نتیجه

حشره‌ کش اکسی دیمتون متیل آریا شیمی

تماس بگیرید
توضیحات حشره‌ کش اکسی دیمتون متیل آریا شیمی، حشره‌ کشی سیستمیک با اثر تماسی از گروه شیمیایی ارگانو فسفات‌ ها