نمایش یک نتیجه

بذر جعفری ۱۰۱v

  بذر سبزی جعفری ارتفاع گیاه: ۳۰ الی ۵۰ سانتیمتر مدت زمان جوانه زنی: ۳ تا ۴ هفته دمای جوانه