نمایش دادن همه 4 نتیجه

رابط ۱۶ به تیپ کشویی

تماس بگیرید
 size 16 * Tape برای اتصال نوار تیپ آبیاری قطره ای به لوله اصلی پلی اتیلن یا لوله ۱۶ میلیمتری

رابط ۱۶ به تیپ کشویی

تماس بگیرید
رابط ۱۶ به تیپ کشویی برای اتصال نوار تیپ آبیاری قطره ای به لوله اصلی پلی اتیلن یا لوله ۱۶

رابط تیپ به تیپ کشویی

تماس بگیرید
size tape×tape جهت اتصال دو نوار تیپ به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. اگر نوار تیپ دچار مشکل جزئی