نمایش یک نتیجه

بست ابتدایی ۱۳×تیپ (پیچی)

تماس بگیرید
size 13×tape بست ابتدایی ۱۳ به تیپ (پیچی) جهت  اتصال نوار تیپ آبیاری قطره ای به لوله اصلی پلی اتیلن