نمایش یک نتیجه

مخابراتی (تمام گالوانیزه)

تماس بگیرید
مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه از گالوانیزاسیون مفتول سیاه بدست می آید. این نوع مفتول قابل استفاده برای محیط های مرطوب