نمایش یک نتیجه

فیلتر توری

تماس بگیرید
فیلتر توری چیست؟ اگر ذرات معلق موجود در آب، از فیلتر های هیدروسیکلون و شنی عبور کنند، در این مرحله