نمایش یک نتیجه

بذر ترب خارجی

تماس بگیرید
بذر تربچه نقلی خارجی مدت زمان جوانه زنی: ۵ روز مدت زمان باردهی: ۲۲ روز دمای مناسب جوانه زنی: ۲۰