نمایش دادن همه 3 نتیجه

کود ارگانیک

تماس بگیرید
علت استفاده از کود ارگانیک – کود اورگانیک کود کمپوست نقش اساسی را در تولید خاک ایفا می کند. کود

کود کاکتوس

تماس بگیرید
نکات مربوط به کود کاکتوس کودی که برای خاک کاکتوس مورد استفاده قرار می گیرد، باید مقدار ازت کمی داشته

کود کمپوست

تماس بگیرید
مزایای استفاده از کود کمپوست • کاهش نیاز به آب (مخصوصا در مصارف کشاورزی) کاهش آلودگی های زیست محیطی و