نمایش دادن همه 7 نتیجه

حشره کش آدمیرال کاوش

تماس بگیرید
توضیحات حشره کش آدمیرال کاوش یکی از سموم شیمیایی می باشد که در کشاورزی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

سم ابامکتین اکسین شیمی ۶۰ سی سی

تماس بگیرید
توضیحات سم ابامکتین اکسین شیمی ۶۰ سی سی یکی از سموم شیمیایی می باشد که در کشاورزی باید به آن

سم ابامکتین اکسین شیمی نیم لیتری

تماس بگیرید
توضیحات سم ابامکتین اکسین شیمی نیم لیتری یکی از سموم شیمیایی می باشد که در کشاورزی بسیار مورد استفاده قرار

سم ابامکتین رازی شیمی خرم نیم لیتری قدیم

تماس بگیرید
توضیحات سم ابامکتین رازی شیمی خرم نیم لیتری قدیم یکی از سموم بسیار کاربردی برای دفع آفات کنه و حشرات

سم ابامکتین کاوش ۱۰۰ سی سی

تماس بگیرید
توضیحات سم ابامکتین کاوش ۱۰۰ سی سی یکی از سموم شیمیایی می باشد که در کشاورزی بسیار استفاده می شود.

سم ابامکتین کاوش کوئکس نیم لیتری قدیم

تماس بگیرید
توضیحات سم ابامکتین کاوش نیم لیتری قدیم یکی از سموم شیمیایی بسیار معروف در کشاورزی می باشد که باید با

سم نئورون (بروموپروپیلات) کاوش کتابی ۱ لیتری

تماس بگیرید
توضیحات سم نئورون کاوش کتابی ۱ لیتری، کنه کشی کاربردی است که با دوام طولانی مدت طراحی می شود. بروموپروپیلات