نمایش دادن همه 2 نتیجه

بذر تربچه چری بل

تماس بگیرید
بذر تربچه چری بل زودرس با طول دوره رویش ۳۰-۲۵ روز بعد از ظهور گیاهچه اندازه برگهای گیاه متوسط به

بذر تربچه نشنال ۲

تماس بگیرید
بذر تربچه نشنال ۲ تربچه صورتی گرد (Globe) با انتهای سفید کوچک زودرس با طول دوره رویش ۳۵-۳۰ روز بعد