نمایش دادن همه 2 نتیجه

سم کنفیدور (ایمیداکلوپراید) بهاور شیمی نیم لیتری

تماس بگیرید
سم کنفیدور (ایمیداکلوپراید) بهاور شیمی نیم لیتری، برای آفاتی که نسبت به سموم دارای فسفر آلی مقاوم شدند، کاربرد کم

سم متاسیستوکس بهاورشیمی نیم لیتری

تماس بگیرید
توضیحات سم متاسیستوکس بهاورشیمی نیم لیتری که سمی سیستمیک با اثر تماسی- گوارشی می باشد، برای کنترل شته، زنبورهای چوب