نمایش دادن همه 4 نتیجه

بست ابتدایی ۱۲× ۱۶

تماس بگیرید
size 12×۱۲ رابط ۱۲ به ۱۲ جهت اتصال  بین دو  لوله آبیاری به ۱۲ قطره ای مورد استفاده قرار می

بست ابتدایی ۱۲× ۱۶

تماس بگیرید
size 16×۱۲ جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر ۱۲ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی ۱۶×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۱۶ جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر ۱۶ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی

بست روی لوله ۱۶ (کلیپس)

تماس بگیرید
بست روی لوله ۱۶ بست هایی که در لوله های ۱۶ میلیمتری آبیاری قطره ای جهت آب بندی استفاده میشود