نمایش 1–12 از 16 نتیجه

بست ابتدایی ۱۲*۱۲

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۱۲ * ۱۲ جهت انشعاب به وسیله واشر ۱۲ میلی متر از لوله های پلی اتیلن می توان

بست ابتدایی ۱۲*۱۶

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۱۶*۱۲ جهت انشعاب بوسیله واشر ۱۲ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی ۱۲× ۱۶

تماس بگیرید
size 12×۱۲ رابط ۱۲ به ۱۲ جهت اتصال  بین دو  لوله آبیاری به ۱۲ قطره ای مورد استفاده قرار می

بست ابتدایی ۱۲× ۱۶

تماس بگیرید
size 16×۱۲ جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر ۱۲ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی ۱۳*تیپ(پیچی)

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۱۳*تیپ بست ابتدایی ۱۳ به تیپ (پیچی) جهت اتصال نوار تیپ آبیاری قطره ای به لوله اصلی پلی

بست ابتدایی ۱۶*۱۶

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۱۶*۱۶ جهت انشعاب  بوسیله واشر ۱۶ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی ۱۶*۱۸

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۱۶*۱۸ جهت انشعاب بوسیله واشر ۱۸ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست ابتدایی

بست ابتدایی ۲۰*۱۸

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۲۰*۱۸ جهت وصل کردن بوسیله واشر ۱۸ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست

بست ابتدایی ۲۰*۲۰

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۲۰*۲۰ جهت وصل کردن بوسیله واشر ۲۰ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن می توان از این بست

بست ابتدایی ۲۰×۲۰

تماس بگیرید
size 20 بست انتهایی ۲۰  عینکی جهت بستن و کور کردن انتهای لوله ۲۰ آبیاری قطره ای در سیستم آبیاری

بست ابتدایی به تیپ(پیچی)

تماس بگیرید
بست ابتدایی به تیپ سایز: ۱۶ بست ابتدایی به تیپ برای اتصال نوار تیپ آبیاری به لوه اصلیپلی اتیلن با

بست ابتدایی به دوراهی ۱۶

تماس بگیرید
size 2ways×۱۶ بست ابتدایی به دو راهی ۱۶ برای  تبدیل بست ابتدایی لوله ۱۶ به دو راهی ۱۶ میلیمتر مورد