نمایش یک نتیجه

بست ابتدایی ۱۸×۲۰

تماس بگیرید
size 20×۱۸ جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر ۱۸ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی