نمایش یک نتیجه

بست ابتدایی ۱۸×۱۶

تماس بگیرید
size16×۱۸ جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر ۱۸ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی استفاده