نمایش یک نتیجه

بست ابتدایی ۱۶×۱۶

تماس بگیرید
size 16×۱۶ جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر ۱۶ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی