نمایش یک نتیجه

بست ابتدایی ۱۳*تیپ(پیچی)

تماس بگیرید
بست ابتدایی ۱۳*تیپ بست ابتدایی ۱۳ به تیپ (پیچی) جهت اتصال نوار تیپ آبیاری قطره ای به لوله اصلی پلی