نمایش یک نتیجه

بست ابتدایی ۱۲×۱۲

تماس بگیرید
size 12×۱۲ جهت انشعاب گرفتن بوسیله واشر ۱۲ میلیمتر از لوله های پلی اتیلن  می توان از این بست ابتدایی