نمایش یک نتیجه

بست ابتدایی لی فلت به تیپ(حلزونی)

تماس بگیرید
بست ابتدایی لی فلت به تیپ رابط لی فلت به تیپ به منظور انشعاب گیری و اتصال لوله ی آبیاری