نمایش یک نتیجه

بست ابتدایی به تیپ(پیچی)

تماس بگیرید
بست ابتدایی به تیپ سایز: ۱۶ بست ابتدایی به تیپ برای اتصال نوار تیپ آبیاری به لوه اصلیپلی اتیلن با