نمایش یک نتیجه

بذر پیاز قرمز

تماس بگیرید
بذر پیاز قرمز مدت زمان جوانه زنی: ۷ تا ۱۰ روز دوره بلوغ: ۱۲۰ – ۱۳۰ روز عمق کاشت: ۱