نمایش یک نتیجه

بذر پیاز سفید

تماس بگیرید
بذر پیاز سفید مدت زمان جوانه زنی: ۷ تا ۱۰ روز دوره بلوغ: ۱۱۰ روز عمق کاشت: ۱ – ۲