نمایش یک نتیجه

بذر پیازچه

تماس بگیرید
بذر پیازچه مدت زمان جوانه زنی: ۵ تا ۱۰روز مدت زمان باردهی: ۶۰ روز دمای مناسب جوانه زنی: ۲۱ تا