نمایش یک نتیجه

بذر مرزه

تماس بگیرید
بذر مرزه مناطق مناسب رشد: تمامی مناطق ارتفاع: ۱۵ سانتیمتر زمان کاشت: اوایل بهار عمق کشت: ۵ میلیمتر زمان برداشت: