نمایش یک نتیجه

بذر چغندر لبویی

تماس بگیرید
 بذر چغندر لبویی نام انگلیسی: Beetroot مدت زمان جوانه زنی: ۵ تا ۱۰ روز مدت زمان باردهی:  ۵۰ تا ۶۰