نمایش یک نتیجه

بذر شوید

تماس بگیرید
بذر شوید خاک: خاک ارگانیک اسیدی ph خاک بین ۵ تا ۷ ارتفاع: ۴۵ الی ۱۰۰ سانتی متر مناطق رشد: