نمایش یک نتیجه

بذر ریحان سبز

تماس بگیرید
بذر ریحان سبز مدت زمان جوانه زنی: ۵ تا ۷ روز مدت زمان باردهی: ۵۰ روز دمای مناسب جوانه زنی: ۱۸ تا