نمایش یک نتیجه

بذر ریحان بنفش اختصاصی

تماس بگیرید
بذر ریحان بنفش اختصاصی مدت زمان جوانه زنی: ۱۰ تا ۱۲ روز مدت زمان باردهی: ۵۰ روز دمای مناسب جوانه زنی: ۱۸