نمایش دادن همه 2 نتیجه

بذر خیار هیبرید فضای باز

تماس بگیرید
بذر خیار هیبرید فضای باز (F1 70037): خیار هیبرید فضای باز به طول میوه ۱۶-۱۴ سانتی متر باردهی مناسب با

بذر خیار هیبرید فضای باز

تماس بگیرید
  بدر خیار هیبرید فضای باز خیار هیبرید فضای باز به طول میوه ۱۶-۱۴ سانتی متر باردهی مناسب با پوشش